Obchodní podmínky

Ing. Anna Petrželová
IČ 87318865
Fr. Sochora 673, Lomnice nad Lužnicí 37816

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Třeboně.

Nejsem plátce DPH 

Obchodní  podmínky platné od 1. ledna 2020

Objednání fotografických služeb

 • objednat se lze telefonicky, emailem, nebo přes kontakní formulář na www stránkách
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti 2 - 4 týdny před plánovaným termínem focení
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice
 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Cena služeb

 • ceník naleznete na internetových stránkách www.anna-p.cz, popřípadě ho zasílám emailem
 • cena za služby je splatná v den focení
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je splatná při předání fotografií, popřípadě převodem na účet, ještě před předáním hotových fotografií

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování, probíhají v parcovních dnech, popřípadě i o víkendu v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru
 • ateliérové focení probíhá na adrese Fr. Sochora 673, Lomnice nad Lužnicí
 • lokaci exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem v nejbližším okolí Lomnice nad Lužnicí a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo tuto oblast, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 3Kč na km
 • totéž platí i u svatebního fotografování

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

Výběr fotografií

 • do týdne po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail  odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k následným úpravám)
 • čísla vybraných fotografií k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě
 • pokud se tak nestane do jednoho měsíce od zaslání, vyrazuje si fotograf právo vybrat tyto fotografie sám. Nárokování jiných fotek do výběru po uplynutí této doby není možné a pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 4-5 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit, zhruba 1-2 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit.

Předání fotografií

 • hotovou zásilku si můžete vyzvednout na adrese Fr. Sochora 673 v předem domluvený termín, nebo mohu vše poslat prostřednictvím české pošty za poplatek 100Kč
 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem a jsou zpoplatněny
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií 
 • Dle autorského zákona č. 121/2000Sb. Jsou všechny fotografie předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000Sb. také není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. barevně, odstranit logo,…).

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřeného dodavatele
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
 • Reklamace zakázky se řídí Novým občanským zákoníkem (89/2012Sb.)

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu dvou měsíců od odevzdání zakázky, poté se data z kapacitních důvodů odstraňují
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození CD s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím služby úschovna.cz

Souhlas

 • o souhlas se zveřejněním fotografií vždy požádám, tento souhlas můžete kdykoli odvolat a to buď telefonicky, nebo emailem 

Bezpečnost a vznik škody

 • pokud klient nebo jeho doprovod (děti, zvířata, apod..) způsobí škodu na technickém nebo jiném vybavení fotografa, odpovídá klient plně za úhradu škody
 • po celou dobu fotografování odpovídá klient za sebe i za svůj doprovod (nezletilé děti, zvířata, …)
 • fotograf neodpovídá za jakákoliv zranění klienta včetně doprovodu (nezletilé děti, zvířata,…) vzniklá během focení

O mě